Építőipari igazságügyi szakmérnöki képzés

 

Tisztelt Érdeklődők! Tisztelt Kollégák!

 

Értesítjük Önöket arról, hogy BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék gesztorálásával 2018 januárjától új továbbképzés indul. Az új képzés az Építőipari Igazságügyi Szakirányú továbbképzés helyét veszi át, annak ismeretanyagát kibővítve.

 

A képzést az Oktatási Hivatal 2017/18-as tanévben történő indítási lehetőséggel nyilvántartásba vette, Építőipari kármegelőzés szakirányú továbbképzés megnevezéssel.

 

Kinek ajánljuk képzésünket? Mindazoknak, eddigi szaktudásukat szeretnék bővíteni, felfrissíteni, illetve jogi és tárgyalás-, valamint érveléstechnikai ismeretekkel kiegészíteni.

 

A tervezett szakirányú továbbképzés az építőipar területén dolgozó, illetve az építőipari ágazattal kapcsolatban álló szakemberek számára nyújt széles körű, a kármegelőzésre fókuszáló ismereteket.

Az építőipar közel 50 ezer céget és 160 ezer alkalmazottat foglalkoztató gazdasági ágazat, mely ágazat jelentős értéket termel. Ennek az „értékteremtésnek” jól körülhatárolt szabályai vannak. Elengedhetetlen, hogy a tervezett objektum megfeleljen a szaktudomány követelményeinek, kivitelezése minél gördülékenyebb legyen, az elkészült létesítmény pedig egész élettartama alatt műszakilag jól karbantartható, és gazdaságosan működtethető legyen.

 

A tervezett továbbképzés célja részletesebben tehát, hogy olyan szakembereket képezzen, akik a megfogalmazott célok elérését elő tudják segíteni. Az építési folyamatok komplexitása következtében mindezek biztosítása a jogi környezet pontos ismeretét, magas szintű mérnöki szaktudást, a műszaki megvalósítási és megvalósulási dokumentumok elemzésének képességét, és értékbecsléssel kapcsolatos ismereteket is igényelnek. 

A szakirányú továbbképzés résztvevői (tervezők, kivitelezők, beruházók, hatósági és biztosítási szakemberek egyaránt) a képzés alatt építőmérnöki és építészmérnöki területhez tartozó korszerű műszaki ismereteket sajátítanak el, és sikeres, illetve kevésbé sikeres beruházások részletes elemzésével, az építési jogszabályok, valamint kár-, és értékbecsléssel kapcsolatos dokumentációk feldolgozásával felkészültté válnak az építési károk megelőzése és felmérése területén. A hallgatók különböző építési szakterületeken készült igazságügyi szakértői jelentéseket és bírósági eseteket tanulmányoznak. A képzés során megismerik a már károsodott szerkezetek rekonstrukciójának műszaki lehetőségeit is.

Az építési folyamat bármely szegmensében dolgoznak is, személyes kompetenciáik fejlődésével, konfliktuskezelési és tárgyalástechnikai ismereteik révén az előforduló szakmai viták rendezésében hatékonyan tudnak közreműködni, és ezzel az építési folyamatok eredményességét és gazdaságosságát tudják növelni.

 

Néhány fontosabb információ:

 

1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: építőipari kármegeIőzés szakirányú továbbképzési szak

 

2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: építőipari kármegelőzési szakmérnök

 

3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: műszaki képzési terület

 

4. A felvétel feltételei: A szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki rendelkezik

a) az alábbi alapképzési szakok valamelyikén szerzett oklevéllel:  építőmérnöki alapképzési szak,  építészmérnöki alapképzési szak; vagy

b) más alapképzési szakon szerzett oklevél esetén építőmérnöki mesterképzési szakon szerzett oklevéllel; vagy

c) építészmérnöki osztatlan képzésben szerzett oklevéllel.

 

5. A képzési idő: 3 félév

 

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit

 

7. A képzés levelező munkarendben folyik

 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 • épületek, építmények (pi. tűz-, rezgés-, geotechnikai eredetű) káreseményeinek jogi, gazdaság elemzése;
 • kárbecslés és biztosítás az építéssel összefüggő tevékenységek során;
 • a beépített szerkezetek minősége és élettartam-vizsgálata;
 • bírósági gyakorlat jogi ismeretek);
 • ingatlan-gazdaságtan;
 • ingatlan-nyilvántartás és ingatlanfejlesztés;
 • banki értékbecslés;
 • építési minőségi előírások rendszere;
 • tárgyalás és érvelés-, kérdezéstechnika;
 • komplex, a jelenlegit megelőző és a legfrissebb, építéssel összefüggő jogszabályok és azok alkalrnazása.

Személyes adottságok, készségek:

 • elemző- és problémamegoldó készség;
 • magas szintű kommunikációs készség;
 • együttműködés készség más szakágak képviselőivel;
 • komplex feladatmegoldó készség;
 • minőségi mérnöki tevékenység iránti elkötelezettség.

 

8. A képzés díja várhatóan 190 000 Ft /félév

 

 

 

 

Tisztelt Érdeklődők! Tisztelt Kollégák!

Kérjük, hogy további információért látogassanak vissza honlapunkra októberben.

 

 

Dr. Baráti Ilona

a képzés szakfelelőse

barati.ilona@epito.bme.hu

Tisztelt Érdeklődők! Tisztelt Kollégák!

 

Értesítjük Önöket arról, hogy BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék gesztorálásával 2018 januárjától új továbbképzés indul. Az új képzés az Építőipari Igazságügyi Szakirányú továbbképzés helyét veszi át, annak ismeretanyagát kibővítve.

 

A képzést az Oktatási Hivatal 2017/18-as tanévben történő indítási lehetőséggel nyilvántartásba vette, Építőipari kármegelőzés szakirányú továbbképzés megnevezéssel.

 

Kinek ajánljuk képzésünket? Mindazoknak, eddigi szaktudásukat szeretnék bővíteni, felfrissíteni, illetve jogi és tárgyalás-, valamint érveléstechnikai ismeretekkel kiegészíteni.

 

A tervezett szakirányú továbbképzés az építőipar területén dolgozó, illetve az építőipari ágazattal kapcsolatban álló szakemberek számára nyújt széles körű, a kármegelőzésre fókuszáló ismereteket.

Az építőipar közel 50 ezer céget és 160 ezer alkalmazottat foglalkoztató gazdasági ágazat, mely ágazat jelentős értéket termel. Ennek az „értékteremtésnek” jól körülhatárolt szabályai vannak. Elengedhetetlen, hogy a tervezett objektum megfeleljen a szaktudomány követelményeinek, kivitelezése minél gördülékenyebb legyen, az elkészült létesítmény pedig egész élettartama alatt műszakilag jól karbantartható, és gazdaságosan működtethető legyen.

 

A tervezett továbbképzés célja részletesebben tehát, hogy olyan szakembereket képezzen, akik a megfogalmazott célok elérését elő tudják segíteni. Az építési folyamatok komplexitása következtében mindezek biztosítása a jogi környezet pontos ismeretét, magas szintű mérnöki szaktudást, a műszaki megvalósítási és megvalósulási dokumentumok elemzésének képességét, és értékbecsléssel kapcsolatos ismereteket is igényelnek. 

A szakirányú továbbképzés résztvevői (tervezők, kivitelezők, beruházók, hatósági és biztosítási szakemberek egyaránt) a képzés alatt építőmérnöki és építészmérnöki területhez tartozó korszerű műszaki ismereteket sajátítanak el, és sikeres, illetve kevésbé sikeres beruházások részletes elemzésével, az építési jogszabályok, valamint kár-, és értékbecsléssel kapcsolatos dokumentációk feldolgozásával felkészültté válnak az építési károk megelőzése és felmérése területén. A hallgatók különböző építési szakterületeken készült igazságügyi szakértői jelentéseket és bírósági eseteket tanulmányoznak. A képzés során megismerik a már károsodott szerkezetek rekonstrukciójának műszaki lehetőségeit is.

Az építési folyamat bármely szegmensében dolgoznak is, személyes kompetenciáik fejlődésével, konfliktuskezelési és tárgyalástechnikai ismereteik révén az előforduló szakmai viták rendezésében hatékonyan tudnak közreműködni, és ezzel az építési folyamatok eredményességét és gazdaságosságát tudják növelni.

 

Néhány fontosabb információ:

 

1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: építőipari kármegeIőzés szakirányú továbbképzési szak

 

2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: építőipari kármegelőzési szakmérnök

 

3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: műszaki képzési terület

 

4. A felvétel feltételei: A szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki rendelkezik

a) az alábbi alapképzési szakok valamelyikén szerzett oklevéllel:  építőmérnöki alapképzési szak,  építészmérnöki alapképzési szak; vagy

b) más alapképzési szakon szerzett oklevél esetén építőmérnöki mesterképzési szakon szerzett oklevéllel; vagy

c) építészmérnöki osztatlan képzésben szerzett oklevéllel.

 

5. A képzési idő: 3 félév

 

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit

 

7. A képzés levelező munkarendben folyik

 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 • épületek, építmények (pi. tűz-, rezgés-, geotechnikai eredetű) káreseményeinek jogi, gazdaság elemzése;
 • kárbecslés és biztosítás az építéssel összefüggő tevékenységek során;
 • a beépített szerkezetek minősége és élettartam-vizsgálata;
 • bírósági gyakorlat jogi ismeretek);
 • ingatlan-gazdaságtan;
 • ingatlan-nyilvántartás és ingatlanfejlesztés;
 • banki értékbecslés;
 • építési minőségi előírások rendszere;
 • tárgyalás és érvelés-, kérdezéstechnika;
 • komplex, a jelenlegit megelőző és a legfrissebb, építéssel összefüggő jogszabályok és azok alkalrnazása.

Személyes adottságok, készségek:

 • elemző- és problémamegoldó készség;
 • magas szintű kommunikációs készség;
 • együttműködés készség más szakágak képviselőivel;
 • komplex feladatmegoldó készség;
 • minőségi mérnöki tevékenység iránti elkötelezettség.

 

8. A képzés díja várhatóan 190 000 Ft /félév

 

 

 

 

Tisztelt Érdeklődők! Tisztelt Kollégák!

Kérjük, hogy további információért látogassanak vissza honlapunkra októberben.

 

 

Dr. Baráti Ilona

a képzés szakfelelőse

barati.ilona@epito.bme.hu