Vízminőség-szabályozás tervezés

Elsődleges fülek

Neptun kód: 
BMEEOVKMV62
Kredit: 
2
Oktatott félév: 
2
Típus (féléves, vizsgás): 
féléves
Tárgyfelelős: 
Leírás: 

A tárgy célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a módszertani (tervezési) alapelveket a vízminőség-szabályozási stratégiák készítéséhez. Gyakorlati (terv)feladat kidolgozása során megismerik a vízgyűjtő gazdálkodási terv készítésének menetét. Állapotfelmérés, szennyezőforrások feltárása, pontszerű kibocsátások vízminőségi hatásának értékelése, diffúz terhelések meghatározása, terhelhetőség és célállapot elérését biztosító intézkedések meghatározása. Adatbázisok, térinformatikai eszközök és modellek alkalmazás szintű megismerése.

Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
1/1/0
Jegykialakítás szempontjai: 
A tanulási eredmények értékelése két ellenőrző dolgozat és egy házi feladat, valamint a gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) alapján történik (ED1 - 20%; ED2 - 20%; HF1 - 60%). Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a hallgató az ellenőrző dolgozatokon egyenként elérje a pontszám legalább 40%-át, valamint legalább elégséges érdemjeggyel értékelhető házi feladatot adjon le. Az előadások legalább 70%-án kötelező a részvétel, ennél nagyobb hiányzási arány esetén (öt, vagy több alkalomról történő hiányzás esetén), a hallgató nem szerezheti meg a tantárgy kreditjét.