Material Testing Laboratory

Akkreditált vizsgálati tevékenységek
Betonalkotók, frissbeton keverékek, megszilárdult betonok és falszerkezeti habarcsok vizsgálata

MSZ EN 933 - Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. -1:1998
- A szemmegoszlás meghatározása. Szitavizsgálat
"A" szitasor 0,063 - 125 mm
MSZ 18288 - Építési kőanyagok szemszerkezeti és szennyeződési vizsgálata
-4:1984 (1., 2. és 3.2 pont)
- A vegyi szennyeződés vizsgálata.
- szulfát minőségi kimutatása
- szulfát mennyiségi meghatározása
- klorid mennyiségi meghatározása
A mérési tartomány nem értelmezhető
-2:1984 (9. pont)
- Szemmegoszlás vizsgálata ülepítéssel
- iszap- és agyagtartalom térfogatos ülepítő vizsgálata
i < 80 térf.%
MSZ 4737 - Különleges cementek
-1:2002
- Szulfátálló cementfajták
- a cementek szulfátállóságának meghatározása (előírás). 
delta L + 1,5 mm
BME ÉA2 vizsgálati előírás - A cementek fizikai jellemzőinek vizsgálata.
-Tartalmát tekintve azonos a visszavont
MSZ 523/5:1975, F1. mellékletével.
- a cement hosszváltozásának mérése Graaf-Kaufmann készülékkel.
delta L + 1,5 mm
MSZ EN 196 - Cementvizsgálati módszerek.
-1:2005
- A szilárdság meghatározása.
Hajlító: max. 100 kN nyomóerő
Nyomó: max. 400 kN nyomóerő
-3:2005
- A kötésidő és a térfogatállandóság meghatározása.
Kötésidő: A mérési tartomány nem értelmezhető
Térf. áll.: C - A max 20 mm
MSZ EN 12390 - A megszilárdult beton vizsgálata.
-3:2002
- A próbatestek nyomószilárdsága
max. 2500 kN nyomóerő
-7:2006
- A megszilárdult beton testsűrűsége
A mérési tartomány nem értelmezhető
-8:2001
- A víz nyomás alatti behatolási mélysége
0 - 8 bar nyomáson
MSZ 4715 - A megszilárdult beton vizsgálata.
-4-1987 (1.- 5.1. pont)
- Mechanikai tulajdonságok roncsolásos vizsgálata
Méret: max. 310 mm
Testsűrűség: A mérési tartomány nem értelmezhető
Nyomószilárdság: max. 2500 kN
nyomóerő
-3:1972 (1., 2.4, 3., és 4. pont)
- Hidrotechnikai tulajdonságok
- víztartalom
A mérési tartomány nem értelmezhető 
- vízfelvétel fokozatos víztelítéssel
A mérési tartomány nem értelmezhető
- vízzáróság és vízáteresztés 0 - 8 bar nyomáson
- fagyállóság
-7:1972 (1. pont)
- Cementtartalom, adalékanyag szemmegoszlása
- cementtartalom meghatározása
A mérési tartomány nem értelmezhető
MSZ EN 1015 - Falszerkezeti habarcsok vizsgálati módszerei
-1:1999
- A szemcseméret-eloszlás meghatározása (szitavizsgálat)
0,063 - 8 mm
-3:2000
- A friss habarcs konzisztenciájának meghatározása (ejtőasztallal)
300 mm - ig
-11:2000
- A megszilárdult habarcs hajlító- és nyomószilárdságának meghatározása
Hajlító: max. 100 kN nyomóerő
Nyomó: max. 400 kN nyomóerő
-17:2000
- A friss habarcs vízoldható kloridtartalmának meghatározása
A mérési tartomány nem értelmezhető

Acélok szilárdsági vizsgálata

feltöltés alatt

Falazóelemek és égetett agyag burkolóelemek vizsgálata

feltöltés alatt

Létesítmény kőzetkörnyezetében előforduló talaj és kőzetanyagok vizsgálata

feltöltés alatt

Természetes építőkövek vizsgálata

feltöltés alatt

Zúzottkövek vizsgálata

feltöltés alatt

Egyéb vizsgálati tevékenységek
feltöltés alatt

feltöltés alatt

A BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Anyagvizsgáló Laboratóriuma megfelel az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány követelményeinek és VIZSGÁLÓLABOR kategóriában a Nemzeti Akkreditáló Testület a NAT-1-1258/2015 számon bejegyezte. 
Az akkreditálás érvényes: 2019.06.02-ig.

 

Letölthető dokumentumok:

Akkreditálási okirat

Részletező okirat