Trapézlemez gerincű hibrid acélgerenda kifordulási ellenállásának vizsgálata

Rövid leírás: 
A kutatás célja az új típusú innovatív, trapézlemez gerincű hibrid (alacsony és nagyszilárdságú acél anyagból kialakított) gerendák kifordulási ellenállásának meghatározása, a kifordulási csökkentő tényező és az acél anyag szilárdsági tulajdonsága közötti összefüggés vizsgálata. Közismert, hogy trapézlemez gerincű tartók kifordulási ellenállása a gerendák nagy csavarómerevsége következtében lényegesen meghaladja a hagyományos síkgerincű I-tartók kifordulási ellenállását. Ugyanakkor kiforrott méretezési eljárás jelenleg nem áll rendelkezésre ezen tartók teherbírásának meghatározására. A különösen nagyszilárdságú acél anyagok (S500 – S960) a hídépítési acélszerkezetek új generációját jelentik napjainkban. Alkalmazásuk széleskörű elterjedését azonban jelenleg erősen korlátozza a hiányos méretezési háttér, illetve az alacsonyszilárdságú acélszerkezetekre kidolgozott, nagyszilárdságú acélszerkezetek esetén közismerten konzervatív méretezési előírások alkalmazása. Ebből a szempontból a legkritikusabb méretezési eljárások a globális stabilitásvizsgálatok (pl: kihajlásvizsgálat és kifordulásvizsgálat). Külföldön jelenleg nagy erővel zajlik a nagyszilárdságú acél anyagok építőipari integrációja, méretezési szabályozásba való beépítése. Ennek magyarországi elősegítése, gyártási, méretezési oldali következményeinek feltárása és méretezéselméleti megalapozása a kutatási program célkitűzése. A kutatás keretében szakirodalmi és saját laboratóriumi kísérleti eredmények alapján kidolgozott numerikus modellek alkalmazásával olyan méretezési eljárás kidolgozása a cél, mellyel a trapézlemez gerincű hibrid tartók kifordulási ellenállása nagy pontossággal meghatározható. 
 
A kutatási program keretében laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére kerül sor nagy léptékű, trapézlemez gerincű gerendákon. A TDK munka keretében a kísérleti eredmények feldolgozandók, melyek alapján numerikus modell fejleszthető és validálható. A kidolgozott numerikus modellen paramétervizsgálat keretében cél a trapézlemez gerincű tartók kifordulási ellenállásának vizsgálata, méretezési eljárás kidolgozása különös tekintettel a nagyszilárdságú övlemezek alkalmazásának specifikumaira. 
 
 
Javasolt szint: 
MSc téma