Vízvisszatartás hatásainak modellvizsgálata a Doba-csatorna síkvidéki vízgyűjtőn

Rövid leírás: 
Az Alföld vízgazdálkodásának alapvető kihívása a sok víz-kevés víz probléma. Az elmúlt évek hidrológiai viszonyai egyre inkább igazolták a múltbeli előrejelzéseket: a szárazodás és az aszályos időszakok súlyosbodása egyre meghatározóbbá vált az Alföldön. Ez pedig felértékeli az időszakosan árvízként és belvízként megjelenő víztöbbletet. Ezen vízkészletek táji léptékű hasznosítása vízügyi paradigma váltást és jelentős arányú területhasználatváltást tételez fel, ezért az árvíz-belvíz eredetű vízvisszatartás hatásait egyelőre elsősorban csak modellvizsgálatok segítségével lehet elemezni. Az ilyen szimulációs elemzések technikai feltételei nagyban javultak az elmúlt években (javuló szimulációs eljárások, könnyebben hozzáférhető távérzékelt adatok, részletesebb talajtani adatok, stb.).
 
A TDK egy jelenleg futó OTKA-kutatáshoz kapcsolódik, amelynek célja a vízvisszatartás hatásainak vizsgálata síkvidéki viszonyok között. A Közép-Tisza-Vidéken található Doba-csatorna vízgyűjtőjén egyaránt találhatóak a belvíz helyben tartására és árvíz kivezetésre alkalmas területek. Ezért a TDK-zó feladata, hogy aktívan részt vegyen a vízgyűjtő hidrológiai modelljének kidolgozásában, a jelenlegi és attól eltérő viszonyokat leíró szimulációk elvégzésében és az eredmények hidrológiai szempontú értékelésében.
Javasolt szint: 
BSc téma
MSc téma