Research Profile and Strategy

Kutatási profil és stratégia


A Tanszéken az oktatási tevékenységek mellett mindig fontos szerepet töltött be az ipari szereplőkkel folytatott kutatás-fejlesztési, illetve minisztériumok megbízására készített kutatási feladatok végzése.

A Magasépítési Tanszék 2013 első félévében kidolgozta kutatási stratégiáját. A fenti ábra mutatja be az aktuális kutatási területek mátrix rendszerű egymáshoz való viszonyát.

A tudományterületeket lefedő, specializált „tématerületek” mellett olyan „fókuszterületek” is nevesítve lettek, amelyek a legfontosabbnak ítélt építési feladatok „generalista” megoldására koncentrálnak.

A Tanszék célja, hogy alapvető feladatainak ellátásán keresztül hozzájáruljon egy versenyképes, élhető Magyarország építéséhez. A Tanszék meghatározónak tartja a fenntartható építés szempontrendszerét, amely az összes kutatási téma- és fókuszterületen átfogó szempontként jelenik meg.

Az egyes téma- és fókuszterületeken dolgozó csoportok kidolgozták kutatási stratégiáikat és megválasztották a területek felelős vezető oktatóit. A kutatási területekről folyamatosan frissülve bővebb információk érhetők el a kapcsolódó referenciákról és aktuális projektekről.

Kutatási tématerületeink

Klímaváltozás hatásaira való felkészülés
 • Részvétel a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS) épített környezettel foglalkozó háttértanulmányának kidolgozásában.
 • Dinamikus épületszimulációs vizsgálatok a ma és a jövő klimatikus viszonyai alapján MSc és PhD dolgozat elkészítése során.
LCA, LCC elemzések
 • Hazai LCA és LCC kutatások szokványos és közel nulla energiaigényű épületekre.
 • Részvétel az ENSLIC Building IEE projektben.
 • Részvétel az LCC vizsgálatokat leíró EU 244/2012/EU rendeletét kiegészítő segédletek elkészítésében és a módszer tesztjében.
Épületenergetika
 • Épületek energetikai teljesítményét számító számítógépes szoftverek fejlesztése.
 • Dinamikus épületszimuláció és hőhíd analízis numerikus számítási modell alapján.
 • A közel nulla energiájú épületek követelményrendszerének kidolgozásában való részvétel.
Épületfizika és laboratórium
 • Építőanyagok „U” értékének műszeres meghatározása; szorpciós izoterma , hővezetési tényező laboratóriumi mérése.
 • Diagnosztika, hőkamerás mérések.
 • Az állapotjellemzők időbeli változásának elemzése, várható élettartamok vizsgálata.
Építésbiológia
 • Oktatási tevékenység a belső terek komfort követelményeinek ismertetésére.
Építéstechnológia
 • Alkalmazástechnikai útmutatók készítése: WIENERBERGER falazatok, TEGOLA zsindelyfedés, ETERNIT palafedés, TAURUS szigetelések, LINDAB csarnokszerkezet, és SBS kisházrendszer, PROTEKTOR kisházrendszer, CSORVÁSI BIOTÉGLA
Ingatlanpiaci elemzések, állapotértékelés
 • MSc képzésben megjelenő oktatási tevékenység az ingatlanpiaccal és az ingatlanfejlesztéssel kapcsolatban.
 • Számos budapesti rekonstrukcióra váró épület fejlesztési lehetőségeinek komplex ingatlanpiaci elemzésre alapuló vizsgálata.