Anyagvizsgáló Laboratórium

ANYAGVIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM

A BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Anyagvizsgáló Laboratóriuma megfelel az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány követelményeinek és VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM kategóriában a Nemzeti Akkreditáló Hatóság NAH-1-1258/2019 számon bejegyezte. Az Akkreditálás érvényes 2024.07.04-ig.

 

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. "K" épület 1. em. 85.

 

Laboratóriumvezető: Dr. Nehme Salem tanszékvezető egyetemi docens 

 

Minőségirányítási vezető: Dr. Nagy Balázs egyetemi docens

 

Laboratóriumvezető-helyettes: Dr. Balázs György László egyetemi tanár

 

Témavezetők: Dr. Balázs György László, Dr. Csanaky Judit Emília, Dr. Hlavicka Viktor,

Dr. Kopecskó Katalin, Dr. Fenyvesi Olivér, Dr. Majorosné Dr. Lublóy Éva Eszter, 

Dr. Nehme Salem, Dr. Nagy Balázs, Dr. Nemes Rita,

Dr. Sólyom Sándor, Dr. Terjék Anita

Vizsgálómérnökök: Molnár Péter, Szijártó Anna 

Technikusok: Suga Lóránt, Takács Krisztián

 

A Budapesti Műszaki Egyetem Építőanyagok és Magasépítés Tanszékének Anyagvizsgáló laboratóriuma hosszú múltra tekint vissza. Célunk az oktatás, a diákok támogatása és a kutatás + fejlesztés mellett az iparral való gördülékeny együttműködés, a megrendelő cégek igényeinek minél jobb és gyorsabb kiszolgálása.

 

OKTATÁS:

A tantárgyak laborgyakorlatai mellett tanszékünk minden félévben nagy figyelmet fordít a nálunk diplomázni vagy tudományos munkát végezni kívánó hallgatókra. Fontosnak tartjuk az építőmérnök szakma gyakorlati oldalról való megközelítését, az építőanyagok testközelből való megismerését, így megfelelő segítéség és útmutatás mellett lehetőséget biztosítunk nekik a próbatestek saját kezű elkészítésére, az eszközök használatára, a vizsgálatok megismerésére, elvégzésére. Bevonjuk őket az éppen aktuálisan futó projektekbe, kutatásokba, ezzel is szélesítve a látókörüket és elősegítve a minél könnyebb elhelyezkedésüket és boldogulásukat a munka terén. Az érdeklődő hallgatók érdekes, egyedi kutatási témák közül válogathatnak, de a saját ötlet megvalósításában is partnerre lelnek bennünk.

 

KUTATÁS+FEJLESZTÉS:

Az oktatás mellett kiemelkedő szerep jut a kutatás + fejlesztésre. Tanszékünk célja olyan pályázatok elnyerése, vagy olyan kutatásokban való részvétel, mely például a beton alkotóelemeinek vizsgálatára és összefüggésére irányul (cementvizsgálatok, adalékanyagvizsgálatok, kiegészítőanyagok vizsgálata), vagy a beton élettartamát és egyes tulajdonságait kívánja fokozni, így például öntömörödő, nagyszilárdságú, ultra nagyszilárdságú, vízzáró, saválló, fagyálló vagy tűzálló betonok tervezése és vizsgálata. Ezen felül örömmel vesszük cégek vagy magánemberek által fejlesztett új anyagok vagy technológiák miatti megkereséseket is, és vállaljuk azok vizsgálatát, fejlesztését, minősítését. A rendelkezésünkre álló, folyamatosan ellenőrzött és kalibrált eszközök, valamint az évtizedek során megszerzett és felépített szaktudás és tapasztalat biztosítja, hogy laboratóriumunk versenyképes és nemzetközileg is helytálló legyen. Oktatóink nagy része számos hazai és nemzetközi szervezet oszlopos tagja, valamint rendszeres fejlesztője az aktuális vizsgálati szabványoknak.

 

Már elnyert, főbb kutatási pályázatok:

NVKP_16

Cím: Fokozott ellenálló képességű (kémiai korróziónak ellenálló, tűzálló és fagyálló) beton termékek anyagtudományi, kísérleti fejlesztése

A projekt azonosítószáma: NVKP_16-1-2016-0019

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.02.28.

 

Széchenyi 2020

Cím: Felhajlított pászmavezetéssel készülő nagyteljesítményű, tartós normál és könnyűbetonból készülő híd-gerendacsalád fejlesztése

A projekt azonosítószáma: VEKOP-2.1.1.-15

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.12.31.

 

NKFI ALAP

Cím: Korszerű betonelemek anyagtudományi fejlesztése

A projekt azonosítószáma: 2018-1.3.1-VKE-2018-00003

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.03.31

 

Széchenyi 2020

Kedvezményezett neve: Molnárbeton Betongyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: Cementkötésű szálkötegek kifejlesztése és alkalmazása beton tartószerkezetekben a Csurgai – módszerrel

A projekt azonosítószáma: KFI_16 – 1 – 2017 – 0271

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.06.30.

 

IPAR:

Az ipar igényeinek kiszolgálása végett a laboratórium NAH-1-1258/2019 okiratszámmal jelzett, akkreditált státusszal rendelkezik, mely az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány szerint cementek, különleges cementek, megszilárdult beton, beton útburkoló elemek, beton-, vasbeton és feszített vasbeton hidak korróziója, falszerkezeti habarcsok, falazóelemek, égetett agyag falazóelemek, acélok, kőanyaghalmazok, építési kőanyagok, természetes építőkövek, zúzottkövek laboratóriumi vizsgálatának, valamint frissbeton, megszilárdult beton, közúti hidak szigetelésének helyszíni vizsgálatának akkreditált elvégzésére jogosít. Az akkreditált jegyzőkönyvvel minősített vizsgálat megállja a helyét az adott szabvány szerint jelenleg hatályos műszaki előírásoknak.

Az akkreditált vizsgálatokhoz szükséges eszközökön kívül alkalmazott gépek, eszközök karbantartása, pontosságellenőrzése, kalibrálása is folyamatos jellegű, így az esetlegesen nem akkreditáltan végzett vizsgálatok eredménye is megbízható, pontos. Laboratóriumunk ennek igazolása végett részt vesz jártassági vizsgálatokban, illetve összehasonlító mérésekben.

A laboratóriumi vizsgálatok mellett a tanszék vállal meglévő beton- és vasbeton szerkezetek teljes körű diagnosztikáját, szakértését, helyszíni frissbeton ellenőrzését, valamint betontechnológiai kérdések segítését, eldöntését, melyekhez roncsolásos, roncsolásmentes, félroncsolásos, mechanikai, kémia és fizikai vizsgálatok elvégzésére is lehetőség van.

 

Tanszékünk célja az építőipar segítése, a gördülékeny működés elősegítése. Elengedhetetlen a minőségi anyagok előállítása és beépítése, a minőségi munka elvégzése. Hisszük, hogy ebben segítség lehetünk.

 

LABORVIZSGÁLATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK LISTÁJA:

 

A laboratóriumi vizsgálatok nettó listaárait a letölthető dokumentumok között a 2024. február 1-től érvényes árjegyzékünkben találhatók.

 

AKKREDITÁLT LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK:

Vizsgálat

Vonatkozó szabvány

Cement szilárdsági vizsgálatok (DIN homokkal, 2, 7, 28 napos korban)

MSZ EN 196-1:2016

Cement fizikai tulajdonságok: kötésidő, térfogat állandóság

MSZ EN 196-3:2017

Különleges cementek:

szulfátduzzadás

MSZ 4737-1:2013

(melléklete szerint)

Megszilárdult beton próbakocka nyomószilárdsági vizsgálata

MSZ EN 12390-3:2009

Megszilárdult beton próbatest hajlító-húzó szilárdság és testszilárdság vizsgálata, diagram nélkül.

CMOD

MSZ EN 12390-5:2009

Megszilárdult beton próbatest hajlító-húzó szilárdság és testszilárdság vizsgálata, erő-lehajlás diagrammal

MSZ EN 12390-5:2009

Megszilárdult beton próbatest hasító-húzó szilárdság vizsgálata

MSZ EN 12390-6:2010

Megszilárdult beton testsűrűségének vizsgálata

MSZ EN 12390-7:2009

Megszilárdult beton próbatest vízzárósági vizsgálata.

MSZ EN 12390-8:2009

Megszilárdult beton fagyhámlás vizsgálat (3 db)

MSZ CEN/TS 12390-9:2018

Megszilárdult beton próbatest rugalmassági modulusának vizsgálata

MSZ EN 12390-13:2014

Megszilárdult fémszálas beton hajlító-húzó szilárdsága

MSZ EN 14651:2005 +A1:2008

Megszilárdult beton minta víztartalmának meghatározása

MSZ 4715-3:1972

1. fejezet

(visszavont szabvány)

Megszilárdult beton minta vízfelvételének vizsgálata fokozatos víztelítéssel

MSZ 4715-3:1972

3. fejezet

(visszavont szabvány)

Megszilárdult beton próbatest bemerítéses fagyállósági vizsgálata (3+3 próbatest)

MSZ CEN/TS 12390-9:2018

Beton útburkolóelemek hasító-húzó szilárdsága

MSZ EN 1338:2003 5.3.3. fejezet és F melléklet

Beton útburkoló elemek kopásállósága

MSZ EN 1338:2003

5.3.4. fejezet és H melléklet

Beton-, vasbeton és feszített vasbeton hidak betonkorróziós vizsgálata, a karbonátosodás vizsgálata

e-UT 09.03.11:1999

5.1 szakasz

Beton-, vasbeton és feszített vasbeton hidak betonkorróziós vizsgálata, a vízben oldható kloridion- tartalom meghatározása közvetlen potenciometrikus módszerrel

e-UT 09.03.11:1999

5.4 szakasz

Falszerkezeti habarcsok

Hajlító- és nyomószilárdság

MSZ EN 1015-11:2000 és

MSZ EN 1015-11:1999/A1:2007

8-9. fejezet

Falazóelemek nyomószilárdsági vizsgálata

MSZ EN 772-1:2011+A1:2015

Betonacél szakítóvizsgálata.

MSZ EN ISO 6892-1:2016 10. fejezet és MSZ EN 10002-1:2001 (visszavont szabvány)

Kőanyaghalmaz szitavizsgálata

MSZ EN 933-1:2012

7. fejezet

Kőanyaghalmaz lemezességi számának meghatározása

MSZ EN 933-3:2012

Kőanyaghalmaz szemalak tényezőjének meghatározása

MSZ EN 933-4:2008

Kőanyag halamzok: A vízoldható kloridok meghatározása Volhard- módszerrel. A vízoldható kloridok meghatározá-sa Mohr-módszerrel. A vízoldható szulfátok meghatározása. A savoldható szulfátok meghatá-rozása.

MSZ EN 1744-1:2009+A1:2013

7,9,10,12. fejezet és A melléklet

Építési kőanyag/adalékanyag agyag-iszap tartalom vizsgálata ülepítéssel.

MSZ 18288/2:1984

9. fejezet

Természetes építőkövek nyomószilárdsági vizsgálata

MSZ EN 1926:2007

8. fejezet

Természetes építőkövek anyagsűrűség, testsűrűség, teljes és nyílt porozitás vizsgálata

MSZ EN 1936:2007

8. fejezet

Természetes építőkövek fagyállósági vizsgálata

MSZ EN 12371:2010

7. fejezet

Természetes építőkövek hajlító-húzó szilárdsági vizsgálata

MSZ EN 12372:2007

7. fejezet

Természetes építőkövek vízfelvétele

MSZ EN 13755:2008

7. fejezet

Természetes építőkövek kopásállóság vizsgálata

MSZ EN 14157:2018 3. és 4. fejezet

Zúzottkövek kopásállósága (mikro-Deval)

MSZ EN 1097-1:2012

7. fejezet

Zúzottkövek aprózódással szembeni ellenállása (Los Angeles)

MSZ EN 1097-2:2010

5. fejezet

Zúzottkövek fagyállóság vizsgálata

MSZ EN 1367-1:2007

8. fejezet

Zúzottkövek magnézium-szulfátos eljárás vizsgálata

MSZ EN 1367-2:2010

9. fejezet

 

AKKREDITÁLT HELYSZÍNI VIZSGÁLATOK:

Vizsgálat

Vonatkozó szabvány

Frissbeton terülés vizsgálata

MSZ EN 12350-5:2009

6. fejezet

Frissbeton testsűrűség vizsgálata

MSZ EN 12350-6:2009

6. fejezet

Roncsolásmentes beton szilárdságbecslés ultrahangos készülékkel.

MSZ EN-4:2005 és

e-UT 09.04.11:1999

4-5. fejezet

Roncsolásmentes beton szilárdságbecslés Schmidt-kalapáccsal.

MSZ EN 12504-2:2013 és

e-UT 09.04.11:1999

4-5. fejezet

Közúti hidak szigetelésének felületre merőleges tapadószilárdság mérése

e-UT 07.03.21:2004

M1. melléklet.

 

NEM AKKREDITÁLT VIZSGÁLATOK:

Vizsgálat

Vonatkozó szabvány

Adalékanyag szemmegoszlás meghatározása. Szitavizsgálat.

MSZ ISO 6274:1993

Adalékanyag szemalak vizsgálata kifolyási idő vizsgálatával.

MSZ EN 933-6:2014

Adalékanyag szemalak vizsgálata kézi tolómércével.

MSZ EN 933-3:2012

Adalékanyag vegyi szennyeződés vizsgálata.

MSZ 18288/4:1984

Adalékanyag alkáli érzékenység vizsgálata.

MÉASZ ME-04.19:1995

Építési anyagok és termékek hővezetési tényezőjének és hővezetési ellenállásának vizsgálata segédfűtőlapos berendezéssel

MSZ EN 12664:2001 

MSZ EN 12667:2001 

MSZ EN 12939:2001

Építési anyagok és termékek higroszkopikus szorpciós izotermájának vizsgálata

MSZ EN ISO 12571:2013

Építési nyagok és termékek páradiffúziós tényezőjének és ellenállásának vizsgálata poharas módszerrel

MSZ EN ISO 12572:2016

Égetett agyag tető- és kiegészitőcserepek vizsgálata

MSZ EN 1304:2013

Átfedéses elhelyezésű égetett agyag tetőcserepek hajlító-törő erő vizsgálata

MSZ EN 538:1996

Átfedéses elhelyezésű égetett agyag tetőcserepek fizikai tulajdonságok meghatározása. Víztartó képesség vizsgálata

MSZ EN 539-1:2006

Átfedéses elhelyezésű égetett agyag tetőcserepek fizikai tulajdonságok meghatározása. Fagyállóság vizsgálata

MSZ EN 539-2:2013

Cement oxidos összetétel vizsgálata.

MSZ EN 196-2:2005

Cement fizikai tulajdonságok (sűrűség, kötésidő, fajlagos felület, térf. állandóság).

MSZ EN 196-3:2005

Betonacél szakítóvizsgálata.

MSZ 339:1987

Keverővíz vizsgálata.

MSZ EN 1008:2003

Keverővíz vizsgálata.

MÉASZ ME-04.19:1995

Építéshelyi/helyszíni

frissbeton vizsgálatok

 

Beton próbakocka készítés.

MSZ EN 12350-1:2009

MSZ EN 12390-2:2009

Frissbeton levegőtartalom vizsgálat.

MSZ EN 12350-7:2009

Frissbeton víztartalom vizsgálat kiégetéssel.

 

Felületre merőleges tapadószilárdság (helyszíni) mérése.

ÚT 2-3.406:2000

Megszilárdult beton próbatest vízzárósági vizsgálata.

MSZ 4715/3:1972

Megszilárdult beton próbatest fagyállósági vizsgálata

(3+3 próbatest).

MSZ 4715/3:1972

Megszilárdult beton minta porozitásának és vízfelvételének vizsgálata.

-

Megszilárdult beton minta kopásállóságának vizsgálata.

MSZ EN 1097-1:2012

Megszilárdult beton minta cementtartalmának utólagos megállapítása.

-

Fúrt magminta vétel.

MSZ EN 13791:2007

Fúrt magminta előkészítés és nyomószilárdság vizsgálat.

MSZ EN 12390-3:2009

Habarcsok

hajlító- és nyomószilárdsági vizsgálata

MSZ EN 196-1:2016

Furatpor mintavétel

-

Derivatográfiás vizsgálat

-

Égetett agyag falazóelemek nyomószilárdság vizsgálata

MSZ 551/1:1988

MSZ EN 772-1:2000

Égetett agyag falazóelemek testsűrűségének és vízfelvételének vizsgálata

MSZ EN 772-7:2000

MSZ EN 772-13:2000

MSZ EN 772-11:2011

Égetett agyag falazóelemek aktív oldható sótartalmának vizsgálata

MSZ EN 772-5:2016

Betonacél keresés –

Ferroscan 200

-

Korróziós állapotfelvétel –

Canin potenciálmérő műszerrel

-

 

EGYÉB:

Megnevezés

Vonatkozó szabvány

Megszilárdult beton próbakocka víz alatti tárolása.

-

Gépkocsi használat.

-

 

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

Határozat akkreditálási státusz odaítéléséről

Akkreditálási okirat

Részletező okirat

Laboratóriumi vizsgálatok árjegyzéke (2024. február 1-től)