Építőipari kármegelőzés szakirányú továbbképzés

Tisztelt Érdeklődők! Tisztelt Kollégák!

 

Értesítjük Önöket arról, hogy BME Építőmérnök Kara az Építőanyagok és Magasépítés Tanszék gesztorálásával 2023 szeptemberében az Építőipari kármegelőzés szakirányú továbbképzésen újabb évfolyamot indít.

 

A képzést az Oktatási Hivatal

Építőipari kármegelőzés szakirányú továbbképzés megnevezéssel

FNYF/35-1/2018. szám alatt nyilvántartásba vette.

 

Kinek ajánljuk képzésünket? Mindazoknak, akik eddigi szaktudásukat szeretnék bővíteni, felfrissíteni, illetve szeretnék tudásukat jogi és tárgyalás-, valamint érveléstechnikai ismeretekkel kiegészíteni.

 

A tervezett szakirányú továbbképzés az építőipar területén dolgozó, illetve az építőipari ágazattal kapcsolatban álló szakemberek számára nyújt széles körű, a kármegelőzésre fókuszáló ismereteket.

Az építőipar közel 50 ezer céget és 160 ezer alkalmazottat foglalkoztató gazdasági ágazat, mely ágazat jelentős értéket termel. Ennek az „értékteremtésnek” jól körülhatárolt szabályai vannak. Elengedhetetlen, hogy a tervezett objektum megfeleljen a szaktudomány követelményeinek, kivitelezése minél gördülékenyebb legyen, az elkészült létesítmény pedig egész élettartama alatt műszakilag jól karbantartható, és gazdaságosan működtethető legyen.

 

A tervezett továbbképzés célja részletesebben tehát, hogy olyan szakembereket képezzen, akik a megfogalmazott célok elérését elő tudják segíteni. Az építési folyamatok komplexitása következtében mindezek biztosítása a jogi környezet pontos ismeretét, magas szintű mérnöki szaktudást, a műszaki megvalósítási és megvalósulási dokumentumok elemzésének képességét, és értékbecsléssel kapcsolatos ismereteket is igényelnek.

A szakirányú továbbképzés résztvevői (tervezők, kivitelezők, beruházók, hatósági és biztosítási szakemberek egyaránt) a képzés alatt építőmérnöki és építészmérnöki területhez tartozó korszerű műszaki ismereteket sajátítanak el, és sikeres, illetve kevésbé sikeres beruházások részletes elemzésével, az építési jogszabályok, valamint kár-, és értékbecsléssel kapcsolatos dokumentációk feldolgozásával felkészültté válnak az építési károk megelőzése és felmérése területén. A hallgatók különböző építési szakterületeken készült igazságügyi

szakértői jelentéseket és bírósági eseteket tanulmányoznak. A képzés során megismerik a már károsodott szerkezetek rekonstrukciójának műszaki lehetőségeit is.

Az építési folyamat bármely szegmensében dolgoznak is, személyes kompetenciáik fejlődésével, konfliktuskezelési és tárgyalástechnikai ismereteik révén az előforduló szakmai viták rendezésében hatékonyan tudnak közreműködni, és ezzel az építési folyamatok eredményességét és gazdaságosságát tudják növelni.

 

 

Néhány fontosabb információ:

 

1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: építőipari kármegeIőzés szakirányú továbbképzési szak

 

2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: építőipari kármegelőzési szakmérnök

 

3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: műszaki képzési terület

 

4. A felvétel feltételei: A szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki rendelkezik a) az alábbi alapképzési szakok valamelyikén szerzett oklevéllel:

építőmérnöki alapképzési szak,  építészmérnöki alapképzési szak; vagy

b) más alapképzési szakon szerzett oklevél esetén építőmérnöki mesterképzési szakon szerzett oklevéllel; vagy

c) építészmérnöki osztatlan képzésben szerzett oklevéllel.

 

5. A képzési idő: 3 félév

 

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit

 

7. A képzés levelező munkarendben folyik

 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 • épületek, építmények (pi. tűz-, rezgés-, geotechnikai eredetű) káreseményeinek jogi, gazdaság elemzése;
 • kárbecslés és biztosítás az építéssel összefüggő tevékenységek során;
 • a beépített szerkezetek minősége és élettartam-vizsgálata;
 • bírósági gyakorlat jogi ismeretek);
 • ingatlan-gazdaságtan;
 • ingatlan-nyilvántartás és ingatlanfejlesztés;
 • banki értékbecslés;
 • építési minőségi előírások rendszere;
 • tárgyalás és érvelés-, kérdezéstechnika;
 • komplex, a jelenlegit megelőző és a legfrissebb, építéssel összefüggő jogszabályok és azok alkalmazása.

 

Személyes adottságok, készségek:

 • elemző- és problémamegoldó készség;
 •  magas szintű kommunikációs készség;
 • együttműködés készség más szakágak képviselőivel;
 • komplex feladatmegoldó készség;
 • minőségi mérnöki tevékenység iránti elkötelezettség.

 

8. A képzés díja: 320 000 Ft /félév

 

TANTÁRGYAINK:

Az Építőipari kármegelőzés szakirányú továbbképzési szak tantárgyai

(A táblázatban az ideális, tervezett óraszám szerepel.)

A TANTÁRGY NEVE

TÁRGYKÓD

Kredit

Óraszám

Féléves jegy, vagy Vizsga

FÉLÉV

Az épített környezet (Környezetvédelem)

EOEMTEK1

1

4

F

1

Biztosítási ismeretek I.

EOEMTEK2

1

4

F

1

Ingatlanok kezelése

EOEMTEK3

3

8

V

1

Jogi ismeretek I.

EOEMTEK4

4

12

V

1

Mezőgazdasági földingatlanok

EOEMTEK5

2

6

F

1

Minőségi ismeretek

EOEMTEK6

2

6

F

1

Építőanyagok és korrózióvédelem

EOEMTEK7

2

6

V

1

Talajmechanikai eredetű épületkárok

EOEMTEK8

2

6

F

1

Tervezési és kivitelezési hibák szakértői szemmel

EOEMTEK9

2

6

f

1

Ingatlanszakértői alapismeretek

EOEMTEKA

1

4

F

1

Tűzkárok

EOEMTEKB

3

11

V

1

Vízépítési káresetek

EOEMTEKD

3

8

F

1

Jogi és kamarai ismeretek

EOEMTEKI

1

4

V

1

Ingatlan-nyilvántartás

EOEMTEKM

2

6

V

1

Épületdiagnosztika I.

EOEMTEKE

3

8

V

2

Épületek rezgés eredetű károsodásai

EOEMTEKF

1

4

F

2

Jogi ismeretek II.

EOEMTEKG

3

10

V

2

Mérnökszakértő a gyakorlatban

EOEMTEKH

3

10

V

2

Szakértői véleményezés I.

EOEMTEKJ

2

6

F

2

Tartószerkezetek károsodásai

EOEMTEKK

3

9

V

2

Út- és vasútépítési káresetek

EOEMTEKL

2

6

F

2

Biztosítási ismeretek II.

EOEMTEKC

3

8

V

2

Földmérő szakértői esettanulmányok

EOEMTEKN

2

4

F

2

Konfliktuskezelés és tárgyalástechnika

EOEMTEKV

3

9

F

2

Közvetítői ismeretek

EOEMTEKX

3

9

F

2

Közvetítés a gyakorlatban

EOEMTEKY

4

12

F

2

Épületdiagnosztika II.

EOEMTEKO

2

6

V

3

Értékbecsléssel kapcsolatos számítások

EOEMTEKP

3

8

F

3

Jogi ismeretek III. (Bírósági esettanulmányok)

EOEMTEKQ

3

8

V

3

Vezetői ismeretek

EOEMTEKR

1

4

F

3

Vagyonértékelési ismeretek

EOEMTEKS

4

12

V

3

Szakértői véleményezés II.

EOEMTEKT

4

12

V

3

Építőipari árszakértés (értékelés)

EOEMTEKZ

2

6

V

3

Szakdolgozat

EOEMTEK0

10

30

A

3

összesen

 

90

272

 

 

 

Jelentkezés módja: a jelentkezési lap kitöltésével, emailben a kapcsolattartónál 
Jelentkezéshez csatolandó dokumentumok: szükséges felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata
 

Határidő:  2023. augusztus 25.

 

Kérjük, hogy további információért Dr. Csanaky Judit, szakfelelőst, kapcsolattartót (csanaky.judit@emk.bme.hu), vagy Mizsur Andrea igazgatási ügyintézőnket (mizsur.andrea@epito.bme.hu) keresse fel levélben.
 
Képzésünk, csak elegendő számú jelentkező esetén indul.
 
Kérjük jelentkezés előtt olvassa el a Hallgatói képzési szerződést, és az Általános szerződési feltételeket.

 

Dr. Csanaky Judit Emília

a képzés szakfelelőse

csanaky.judit@emk.bme.hu 

 

Letölthető dokumentumok:

Felhívás 2023

Jelentkezési lap

Általános Szerződési Feltételek

Hallgatói Képzési Szerződés

Tantárgyi Adatlapok