Illés Zsombor

Telefonszám:

+36 1 463 3004

E-mail:

zsombor.illes@edu.bme.hu

Szoba:

Kmf20/7

Konzultációs időpont:

Kedd 13-15

Oktatott tantárgyak

Kutatási terület:

Árvízvédelmi töltések problémái; térfogatváltozó és diszperzív talajok.

Sekély geotermikus energia kiaknázásának lehetőségei; energia cölöpök termo-mechanikai viselkedése.