Folyami görgetetthordalék-szállítás vizsgálata

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
13/24
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
baranya.sandor@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Folyómedrek morfológiai változását alapvetően befolyásolja az üledékszemcsék mederfenék közelében végbemenő transzportja, a görgetetthordalék-mozgás. Ez a folyamat megjelenhet mind homokanyagú mederben, ahol főként mederformák, dűnék vándorlása jellemzi azt, mind kavicsanyagú mederben, ahol a szemcsék gördülő, csúszó, ugráló mozgásaként megy végbe. A jelenség összetettsége miatt a folyamat leírása igen bonyolult feladat, ami hosszú ideje kutatások témáját képezi. Számos paraméter befolyásolja az üledékszemcsék mederfenék közeli mozgását, mint például a vízjárás-állapot, mederfenék közeli áramlási viszonyok, mederfenék és víz között kialakuló csúsztatófeszültség, hordalék szemösszetétele, mederanyag szemösszetétele, mederüledék rétegzettsége. A görgetetthordalék-mozgás helyszíni mérése még napjainkban is nagy kihívást jelent a témával foglalkozó kutatóknak: híján vagyunk egy jól kidolgozott, általánosan alkalmazható módszernek. Hagyományosan különböző, a mederfenékre leeresztett hordalékfogó eszközökkel vesznek mintákat, de ezek sokszor rendkívül nagy bizonytalanságot hordoznak magukban. Számos alternatív eljárás is fejlesztés alatt van, pl. kavicsszemek mozgásának nyomon követése, akusztikus Doppler-alapú műszerek alkalmazása, mederfenékbe épített impulzusmérők alkalmazása, stb. A doktorandusz feladata, hogy elsősorban a Duna mint nemzetközi folyó specifikus hazai kavicsmedrű szakaszára összpontosítva olyan terepi görgetetthordalék-mérési eljárásokat dolgozzon ki és teszteljen, melyek a görgetetthordalék-hozam hagyományos eljárásoknál pontosabb meghatározását, ezáltal új tudományos következtetések levonását teszik lehetővé. Lehetőség szerint laborkísérletek útján is teszteljen eljárásokat, jól felszerelt külföldi kutatóintézetben (pl. Trondheim, Norvégia), intézményközi együttműködés keretében. A kutatás eredményeként a görgetetthordalék-mozgás mérésének jelentős módszertani fejlesztését, és segítségével a folyamat részletesebb feltárását kívánjuk elérni.

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Fleit Gábor (2017/2021/2022)
Török Gergely Tihamér (2013/2016/2018)
Pomázi Flóra (2018/2022/2024)
Ermilov Alexander Anatol (2018/2022/2024)
Dara Hawez (2022//)
Státusz: 
elfogadott