Aktuális pályázatok

Dr. Gallus REHM Alapítvány

 

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S

 

Az Alapítvány célja

 

Az Alapítványt a Magyarországon született Dr. Gallus REHM professzor, a BME díszdoktora hozta létre. Célja a
BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék valamint a Hidak és Szerkezetek Tanszék magasan képzett tudományos utánpótlásának támogatása a német nyelvű szakismeret megszerzésén keresztül.

 

Pályázati feltételek:

 

A német műszaki tudománnyal való könnyebb kapcsolattartás érdekében azok az egyetemi hallgatók és fiatal mérnökök pályázhatnak, akik a fenti két tanszék szakterületén német nyelven (is) megjelentethető, a korszerű német szakirodalmat magába foglaló, magas fokú tudományos munkát készítenek, vagy német nyelvterületen részképzésre vállalkoznak és tanulmányaik eredményes teljesítésén túl német nyelven összefoglalást készítenek a két szakterület valamelyikének legújabb eredményeiről. Nem pályázhatnak német nyelvterületről származó (német, osztrák, svájci) állampolgárok.

 

Az Alapítvány legfeljebb az alábbi összegekkel díjazhatja az elkészült, megfelelő színvonalú munkákat:

     I.         - magasfokú kutatások eredményeinek díjazása (egyenként max. 2500 €)

                       - doktori munkák díjazása (egyenként max. 2000 €)

                       - diplomamunkák díjazása (egyenként max. 1000 €)

                      - TDK munkák díjazása (egyenként max. 500 €)

Az Alapítvány támogatást nyújthat az alábbi területekre:

II.        - kutatási, doktori, diplomamunka vagy TDK elkészítéséhez szükséges kutatási dologi kiadások fedezetére (A dologi támogatást a munkaterv beadásakor lehet megpályázni.)

 

III.       - a fenti két szakterületet magában foglaló részképzésre német nyelvterületen (egyenként max. 1500 €)

                      - a fenti két szakterületet magában foglaló doktorandusz képzéshez (egyenként max. évi 1500 €)

         - a fenti két szakterületet érintő német nyelvű konferencián vagy német nyelvű munkabizottsági ülésen (workshopon) való részvételhez (egyenként max. 1000 €)

Az alapítvány 2019-ben 10 000 €-t oszthat ki.

 

A pályázat részletes feltételei az Alapítvány honlapján találhatók, a pályázat érvényességéhez a megpályázott területnek megfelelő minden nyomatatott és elektronikus melléklet beadása szükséges.

 

A kitöltendő adatlapok az alábbi linkeken keresztül tölthetők le:

Dr. Gallus REHM Alapítvány pályázati kiírása 2019

Dr. Gallus REHM Alapítvány pályázati adatlap 2019

 
 

A pályázatnak beadásának határideje és helye:

2019. március 25. 12:00 óra

„Dr. Gallus REHM Alapítvány”

BME Építőmérnöki Kar Dékáni Hivatal (K.I.28.)

1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.

 

A döntésről valamennyi pályázót levélben értesíti a Kuratórium.