PhD értekezések

Soron következő PhD értekezés tanszéki vitája:

 
Csanády Dániel:
Kötött és kötetlen gabonaszár-halmazok hőtechnikai viselkedésének laboratóriumi vizsgálata és modellezése
Online (MS Teams link), 2022. augusztus 29. (hétfő) 10:00 óra
A tanszéki vita nyelve: magyar
Felkért bírálók: 
  Dr. habil. Bozsaky Dávid, PhD
  Dr. Medgyasszay Péter, PhD

 

Az Építőanyagok és Magasépítés Tanszéken megszerzett tudományos fokozatok:

Sólyom Sándor (2021): Bond behaviour of FRP bars to concrete, influence of bar surface, entrained air and high temperatures

Hlavicka Viktor (2020): Szálerősítésű, illetve hőkárosodott betonok tulajdonságainak hatása a húzott rögzítőelemek viselkedésére

Abed Mohammed (2019): Green self-compacting high-performance concrete

Nagy Balázs (2019): Hygrothermal behavior of modern masonry building constructions

El Mir Abdul Kader (2018): Influence of additives on the porosity related properties of self-compacting concrete

Terjék Anita (2017): Kerámia burkolólapok csúszásellenállási tulajdonságainak vizsgálata

Czoboly Olivér Attila (2017): A keverési idő és a keverési mód hatása a szálak és a szálerősítésű betonok jellemzőire

Szabó Kálmán Zsombor (2014): Bond characteristics of NSM reinforcements based on advanced test methods

Szilágyi Katalin (2014): Rebound surface hardness and related properties of concrete

Fenyvesi Olivér (2012): Betonok korai zsugorodási repedésérzékenysége

Pankhardt Kinga (2011): Load bearing glasses

Váradi Julianna (2011): Belső acélvázas homlokzati rendszer fejlesztése - hő- és páratechnikai aspektusok

Fehérvári Sándor (2009): Betonösszetevők hatása az alagútfalazatok hőtűrésére

Majorosné Lublóy Éva Eszter (2008): Tűz hatása a betonszerkezetek anyagaira

Dudás Annamária (2008): Könnyű acélvázas építési mód létjogosultsága a hazai lakóházépítésben

Kocsányiné Kopecskó Katalin (2006): A gőzölés hatása a cement klinkerek és cementek kloridion megkötő képességére

Nemes Rita (2006): Habüveg adalékanyagos könnyűbetonok

Kovács Imre (2005): Effects of Steel fibres on the structural behaviour of concrete members

Nehme Salem Georges (2004): A beton porozitása

Zsigovics István (2003): Öntömörödő beton

Borosnyói Adorján (2003): Serviceability of CFKP Prestressed Concrete Beams