Dr. Török Ákos

Kutatási terület:

Műemléki kőzetanyagok, kőzet mállás, légszennyezés és kőzetek kölcsönhatása, karbonátos kőzetek üledékföldtana radiaktív hulladékok elhelyezése, környzetföldtan

Publikációk:

MTMTScopusPublonsORCIDGoogleScholarResearchGate