Mérnökgeológia MSc

Elsődleges fülek

Neptun kód: 
BMEEOGMMG-1
Kredit: 
4
Oktatott félév: 
2
Típus (féléves, vizsgás): 
vizsgás
Tárgyfelelős: 
Leírás: 
A tantárgya célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a fő kőzettípusok fizikai jellemzőit, a
 
kőzet-környezet és műtárgy kapcsolatát, kőzeteken történő alapozások sajátosságait. A
 
hallgatók megismerik továbbá a leggyakoribb lejtőstabilitási problémákat és megoldásukat, a
 
mérnökgeológiai kockáztok elemzését, az in-situ feszültségviszonyok jelentőségét a
 
kőzetmechanikai tervezésben. Megismerik a kőzettest-osztályozási módszerek elméleti
 
hátterét, az összefüggéseket az egyes kőzettest-osztályozási módszerek között. Megtanulják
 
ezek alkalmazását sziklamunkák tervezésénél normál és gyenge kőzetkörnyezet (talaj-kőzet
 
átmenet) esetére. A tárgy teljesítésével elsajátítják az ismertetett tervezési módszereket,
 
monitoring alkalmazását speciális létesítmények példáin keresztül.
Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
2/1/0