Geodinamika

Elsődleges fülek

Neptun kód: 
BMEEOGMMS51
Kredit: 
3
Oktatott félév: 
2
Típus (féléves, vizsgás): 
féléves
Tárgyfelelős: 
Leírás: 
A tantárgya célja, hogy a hallgatók a földtani környezet által az épített szerkezetekre átadott
 
dinamikus hatásokat megismerjék. Elsajátítsák a szükséges geofizikai alapismereteket,
 
megismerjék a kőzetfeszültség fogalmát és ennek hazai és világtérképen való ábrázolását
 
(Word Stress Map). A magmás, üledékes és metamorf kőzetkörnyezetben kialakult szeizmikus
 
hullámok okozta deformációkat azonosítsák és a korábbi szeizmikus események által okozott
 
kőzet deformációkat felismerjék. Átlátják a Föld és ezen belül hangsúlyosan a Kárpát-medence
 
térségének tektonikáját és szeizmicitását. Elsajátítják a mérési módszerekkel kapcsolatos
 
ismereteket és megismerik a szeizmogramok információtartalmát. Képesek lesznek a
 
mérnökszeizmológiai gondolkodásra és a földrengésbiztos tervezéshez szükséges paraméterek
 
meghatározására. A tárgy teljesítésével elsajátítják a szerkezetek kőzetkörnyezetbe
 
illesztésekor fellépő szeizmikus hatásokat, megtanulják ezek értékelését és ennek segítségével
 
mérnöki oldalról is képesek minimalizálni a kockázatokat.
Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
2/0/0