Tartószerkezetek 1.

Elsődleges fülek

Neptun kód: 
BMEEOHSMS51
Kredit: 
5
Oktatott félév: 
2017
Típus (féléves, vizsgás): 
vizsgás
Tárgyfelelős: 
Szervezeti egység: 
Leírás: 

A tárgy keretében a hallgató áttekintést kap a tartószerkezetek modellezéséről, rúd-, lemez-, tárcsa- és a legegyszerűbb körszimmetrikus héjszerkezetek esetében. Megismeri a gyakorlat számára fontos analitikus megoldásokat, a numerikus megoldások alapjait és közelítéseit. Bemutatásra kerül, hogy a tartószerkezeti megfontolások hogyan épülnek be a szabványokba és előírásokba. A vizsgálatok kiterjednek az alapvető tárcsamegoldásokra, a shear lag hatásra, együttdolgozó szélességre, nyírási deformációra, másodrendű hatásokra és nagy lehajlásokra, az anizotrópiára, a nyírási deformációra, és a födémek rezgésére is. A tárgy leghangsúlyosabb része a lemezek és födémek vizsgálata. 

Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
4/0/0
Jegykialakítás szempontjai: 
20% - zh 80% - vizsga