ÉMKÉK

KLÍMAVÁLTOZÁS ÉS ÉPÜLETENERGETIKA KUTATÓCSOPORT

A klímaváltozás már középtávon jelentősen befolyásolni fogja építési szokásainkat és az épületek, települések üzemeltetését. Az elővigyázatosság elve mentén ezért minden jelenlegi beruházásnál figyelembe kellene venni a prognosztizált éghajlatváltozást, mivel ezen beruházásoknak a megváltozott klimatikus viszonyok között is ki kell elégíteniük használóik igényeit. Kutatócsoportunk az épületenergetikai vizsgálatokhoz, építéstechnológiai és épületszerkezeti tervezéshez és optimalizáláshoz kapcsolódóan is képes a energiahatékony, környezettudatos és fenntartható építőanyagok és építési termékek szabványos és innovatív laboratóriumi mérésére, valamint helyszíni diagnosztikai és monitoring méréseket és szakvéleményeket is készítünk. Vállalunk dinamikus hő- és nedvességterchnikai épületfizikai szimulációkat, valamint a teljes életciklust tekintő költség- (LCC) és környezeti (LCA) hatásvizsgálatokat is. Munkatársaink mind a kiemelkedő energiahatékonyságú, zéró és közel nulla energiaigényű high-tech és low-tech építéstechnológiákban, tervezésben és kivitelezésben, valamint épületrekonstrukciós munkákban is járatosak. Célunk, hogy vezető szerepet töltsünk be a hazai és nemzetközi fenntartható építés területén, hogy innovatív kutatásainkkal elősegítsük az építési kultúra és az építőipar fejlődését.

 

Főbb tevékenységeink, kutatási témáink:

Hőhullámok miatti sérülékenység vizsgálata

Az elmúlt években az éghajlatváltozás miatt a nyári hõhullámok idõtartama és gyakorisága hazánkban is jelentősen megnövekedett és az előrejelzések azt mutatják, hogy ez a tendencia folytatódni fog. Számos kutatás egyértelmű összefüggést mutat a külső hőmérséklet emelkedése és a halálozás kockázata között. Mivel a hőhullámokat nem tudjuk megakadályozni, ezért különösen fontos a lakosság hőhullámmal szembeni sérülékenységének elemzése, a meglévő épületeink és épített környezetünk hőhullámok szempontjából történő katasztrófakockázati érétkelése és új építési és egyéb beavatkozási megoldások kutatása a halálozások számának enyhítése érdekében.

 

Építőanyagok és építési termékek fejlesztése és vizsgálata

A kutatócsoporthoz is szorosan kapcsolódó tanszéki épületfizika laboratóriumunkban hő- és nedvességtechnikai szempotokból vizsgáltunk és fejlesztettünk többek között fából, szalmából készült hőszigetelőanyagokat, számos polisztirol- és poliuretánhabot, többféle könnyű adalékanyaggal készült betonokat, high-tech aerogél szigeteléseket, sugárzásvisszaverő bevonatokat, környezetbarát üveg- és tűzálló közetgyapotokat, újrahasznosított papírból, polietilénből és tollból készült termékeket. Vizsgáltunk továbbá szerkezeti anyagokat és építőelemeket, mint például vályogot, kerámia falazóblokkokat, szálerősítésű vagy ultrakönnyű betonokat és geopolimereket is. Vizsgálatainkról bővebben az Épületfizika Laboratórium oldalán olvashatnak.

 

Környezetbarát és fenntartható építéstechnológiák

Kutatócsoportunk a modern és különleges technológiák (high-tech) mellett kiemelten fontosnak tartja az alacsony energiabevitellel létrehozott, környezetbarát és fenntartható építési anyagok és technológiák (low-tech) megfelelő funkciókban történő alkalmazásának térnyerését. E technológiák innovatív fejlesztése terén korábbi tapasztalatainkra alapozva a továbbiakban is együtt kívánunk működni hazai gyártókkal, tervezőkkel és kivitelezőkkel mintaberuházások megtervezésében, környezeti hatásvizsgálatok- és költségszámítások elvégzésében, alkalmazástechnikai útmutatók összeállításában, valamint az ismeretek népszerűsítésében és oktatásában.

 

 

Elnyert főbb kutatási pályázataink:

NKFI-6 FK_18-128663 (Épületek és épületszerkezetek életciklus és épületfizikai szemléletű optimalizációja komplex numerikus modellezéssel)

Projektvezető: Dr. Szalay Zsuzsa

A kutatás célja egy, az épületek és épületszerkezetek többszintű optimalizációját lehetővé tevő keretrendszer kidolgozása komplex numerikus modellek alapján. Részletes dinamikus modelleket fejlesztünk ki talajjal érintkező szerkezetek és hőhidak modellezésére, melyek figyelembe veszik a kapcsolt hő- levegő- és nedvességtranszport folyamatait is. Egy életciklus modellt is integrálunk a rendszerbe. A dinamikus modellek a jelenlegi szimulációk pontosságát várhatóan növelni fogják, így eltérő optimum megoldásokhoz és szerkezeti kialakításokhoz vezetnek, mint az egyszerűsített eljárások.

 

A kutatócsoport tanszéki tagjai: Nagy Balázs, Szagri Dóra, Szalay Zsuzsa

A kutatócsoport külsős tagjai: Kiss BenedekMedgyasszay Péter 

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. "K" épület 1. em. 85.