PhD értekezések

PhD értekezések tanszéki vitája:

Abed Mohammed: Green Self-compacting High-performance Concrete 

BME K.M.30, 2019. február. 27 (szerda) 10:00
A tanszéki vita nyelve: angol
Felkért bírálók: 
- Dr. Bozsaky Dávid, tanszékvezető egyetemi docens
- Dr. Simon Tamás, egyetemi adjunktus
 
Nagy Balázs: Hygrothermal Behavior of Modern Masonry Building Constructions 
BME K.I.86., 2019. január. 23 (szerda) 10:00
A tanszéki vita nyelve: magyar
Felkért bírálók: 
- Dr. Dobszay Gergely, tanszékvezető egyetemi docens
- Prof. Dr. Zöld András, MTA doktora

 

Az Építőanyagok és Magasépítés Tanszéken megszerzett tudományos fokozatok: