OTDK eredményeink 2021

A 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Műszaki Tudományi Szekcióját (link: https://otdk35.sze.hu) a Széchenyi István Egyetem (link: https://www.uni.sze.hu/) szervezte, a járványhelyzetre való tekintettel online.

A konferenciára karunkról 32 dolgozattal neveztek diákjaink, ezek közül 5 dolgozat első, 9 dolgozat második és 1 dolgozat harmadik helyezést ért el, ezen felül pedig további 7 dolgozat különdíjban részesült.

Az Építőanyagok és Magasépítés Tanszék vonatkozásában szeretnénk külön, név és témavezető szerint is kiemelni az OTDK-n díjazott hallgatóinkat:

 

Épületszerkezeti anyagok vizsgálata tagozatban

  • 1. helyezést nyert PETRESEVICS FANNI "Átszellőztetett homlokzatburkolatok rögzítőrendszereinek épületfizikai elemzése" című dolgozata, konzulense Dr. Nagy Balázs egyetemi adjunktus volt.
  • 3. helyezét nyert KOVÁTS MARCELL és SOMLAI BÁLINT "Cementkötésű anyagok kémiai korróziójának és ellenállóképességének tanulmányozása" című dolgozata, a konzulensek Dr. Kopecskó Katalin egyetemi docens és Dr. Balázs L. György egyetemi tanár voltak.
  • Különdíjban részesült DACIC AMINA "Újrahasznosított adalékanyagú betonok nyomószilárdsága a mérethatás figyelembevételével" című dolgozata, melynek konzulensei Dr. Fenyvesi Olivér egyetemi adjunktus és Dr. Nemes Rita egyetemi docens voltak.

 

Épületgépészet tagozatban

  • 2. helyezést nyert MAROSVÖLGYI MARTIN "A vonalmenti hőveszteségek számítási eljárásainak összehasonlítása" című dolgozata, melynek konzulensei Dr. Nagy Balázs egyetemi adjunktus és Dr. Szalay Zsuzsa egyetemi docens voltak.

 

továbbá a tanszékünk által 2020-ban gesztorált Magasépítés és Építőanyagok kari TDK szekciójából kapott OTDK nevezést, majd az Építészet tagozatban 2. helyezést nyert SZÖGI TAMÁS "A 3D beton nyomtatási technológia összehasonlítása a monolit vasbeton építési móddal gazdaságossági szempontból" című dolgozata, konzulense Dr. Vidovszy István volt.

 

Mind a díjazottaknak, mind pedig az OTDK-n részt vett hallgatóinknak és konzulenseiknek szívből gratulálunk és köszönjük a szervezők munkáját.

A részletes eredmények elérhetők a konferencia honlapján (link: https://otdk35.sze.hu/images/Eredm%C3%A9nyek/otdk.pdf). Idei eredményeinket leíró adatok lényegében azonosak a korábbi évek adataival, ezzel a BME Építőmérnöki Kara országos összehasonlításban a legjobban teljesítő mérnöki karok között szerepel.

 

TDK tevékenység iránt érdeklődő hallgatóinknak ajánljuk figyelmébe az aktuális TDK témakiírásainkat (link: https://epito.bme.hu/tdk).

 

A kutatási tevékenységhez anyagi támogatás kérhető az ÚNKP pályázatok (link: https://epito.bme.hu/unkp/unkp202122) keretében.