Térinformatikai adattárolás

Elsődleges fülek

Neptun kód: 
BMEEOFTA-J2
Kredit: 
5
Oktatott félév: 
6
Típus (féléves, vizsgás): 
féléves
Tárgyfelelős: 
Korábbi oktatók: 
Leírás: 

A tantárgy célja a térinformatikai rendszerek adatbázis szerkezeteinek, a különböző adatbázis modellek, adatbázis-kezelő rendszerek fejlődési tendenciáinak megismertetése. Tárgyalja továbbá a geometriai és leíró adatok tárolásának alacsony és magas szintű modelljeit, a relációs adatbázis kezelés elméleti alapjait és technikáit. Áttekintést ad az SQL strukturált lekérdező nyelv tulajdonságairól, alkalmazási lehetőségeiről, a térbeli adatok tárolási módszereiről. A téradatok kibővítésével (pl. idő, költség) korszerű BIM rendszereket kiszolgáló adatbázisok és elemzések bemutatása. A tárgy a gyakorlati alkalmazásokat esettanulmányokon keresztül mutatja be és tárgyalja a megvalósítás informatikai eszközeit.

Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
2/1/0
ZH-k időpontjai: 
7. hét
HF-k időpontjai: 
9. és 14. hét
Jegykialakítás szempontjai: 
ZH 40%, HF 60%. A számonkérésen meg kell szerezni a pontok min. 50%-át. Min. 70%-os részvétel az órákon. A ZH-k a pótlási héten pótolhatók. A házi feladatok pótleadására a pótlási héten van lehetőség.