Épületfizika Laboratórium - Számítógépes szimulációk

Az Épületfizika Laboratóriumunkhoz kapcsolódóan vállaljuk az alábbi numerikus szimulációk elvégzését:

 • Tervezett, illetve megvalósult épületszerkezeti csomóponti megoldások hőhíd hatásának vizsgálata 2D vagy 3D szimulációk segítségével:
  • a hőhidak ψ vonalmenti hőátbocsátási tényezőjének meghatározása
  • a hőhidak θ saját léptékben mért legalacsonyabb felületi hőmérsékleté­nek meghatározása
  • a szerkezeten belüli párakicsapódás veszélyének elemzése, és a veszélyes állapot kialakulásához szükséges feltöltési idő hosszának meghatározása
  • a felületi párakicsapódás, nedvesedés veszélyének elemzése, és a penész kialakulási feltételeinek vizsgálata
 • Építőelemek, épületszerkezetek és csomópontok hőtechnikai illetve higrotermikus optimalizálása többdimenziós numerikus szimulációk alkalmazásával 
 • Heterogén, többrétegű, inhomogén illetve üreges épületszerkezetek és építőanyagok R hővezetési ellenállásának, illetve U hőátbocsátási tényezőjének meghatározása
 • Periodikus jellegű pontszerű, illetve vonalmenti hőhidakat tartalmazó építőelemek eredő Rátlag hővezetési ellenállásának, illetve eredő λátlag hővezetési tényezőjének meghatározása
 • Nyílászárók „Uw eredő hőátbocsátási tényezőjének meghatározása
 • Időben változó környezeti hatások elemzése tranziens szimulációval (pl. hőcsillapítás, hőkésleltetés, tűzvizsgálat, stb…)
 • Dinamikus, időben változó higrotermikus (kapcsolt hő- és nedvességtranszport) szimulációk elvégzése hőmérséklet és nedvességtartalom függő anyagtulajdonságok, valamint helyi klímafájl figyelembevétel (pl. részletes hő- és nedvességtechnikai ellenőrzés, kiszáradás vizsgálata, nedvességvándorlás hatásainak vizsgálata)
 • Dinamikus teljes épületszimulációk készítése, energiamodellezés

vissza