TDK témák


Témák
Czoboly Olivér – Dr. Balázs L. György
Természetes szálak használhatósága betonban
Újrahasznosított betonok tulajdonságainak javítási lehetőségei szálakkal
Dr. Balázs L. György
Betonösszetétel hatása a betontulajdonságokra
Fenntartható fejlődés elősegítésének mérnöki eszközei
Megerősítések anyagai és módjai
Nagy szilárdságú, szálerősítésű polimerek
Repedések kialakulása és meghatározása betonban
Szálerősítésű beton modellezése
Tapadó képességet befolyásoló tényezők
Tartósság fokozásának lehetséges módjai. Tartósságra való tervezés
Dr. Balázs L. György – Czoboly Olivér
Nagy teljesítőképességű betonok szálakkal
Dr. Balázs L. György – Dr. Fenyvesi Olivér
Zsugorodás definíciója és meghatározásának módjai
Dr. Balázs L. György – Dr. Lublóy Éva
Építőanyagok belső szerkezetének vizsgálata CT-vel
Magas betonban lévő betétek tapadására
Tűz hatása az építőanyagok tulajdonságaira
Tűzállóság fokozásának lehetőségei
Tűzkárosult épületek felülvizsgálatának lehetőségei
Dr. Balázs L. György – Dr. Nemes Rita
Szerkezeti könnyűbetonok jellemzői és alkalmazási lehetőségei
Dr. Balázs L. György – Dr. Salem G. Nehme
Nukleáris erőművek betonjai
Dr. Csanaky Judit – Dr. Tóth Elek DLA
Nanotechnológiás hőszigetelések hatásának számítással és méréssel történő igazolása.
Természetes építőanyagok épületfizikai tulajdonságai és korszerű rétegszerkezetei.
Üreges és karosszéria jellegű szerkezetek hővezetési ellenállásának meghatározása.
Dr. Dudás Annamária
Beépített tetőszerkezetek rétegrendjeinek hő- és páratechnikai korszerűsítése
Fagerendás födémek komplex felújításának technológiai és épületszerkezeti megoldásai, értékelésük
Használati víz elleni szigetelés hiányára visszavezethető épületkárok és a helyreállítási lehetőségek
Műtárgyak vízszigetelése – technológiai és gazdaságossági összehasonlítások
Talajon fekvő padlók rekonstrukciójának épületfizikai kérdései
Vízszigetelés földrengéses területeken
Dr. Fenyvesi Olivér
Cementkiegészítő anyagok hatása a betonok és/vagy a cementkő korai zsugorodási repedésérzékenységre
Cementkötésű anyagok korai zsugorodási repedésérzékenysége
Hulladékanyagok alkalmazása beton adalékanyagként, és azok hatása a beton anyagjellemzőire
Dr. Fenyvesi Olivér – Dr. Borosnyói Adorján
Hulladékok alkalmazása cementkiegészítő anyagként
Dr. Fenyvesi Olivér – Dr. Nemes Rita
Adalékanyagos könnyűbetonok anyagjellemzőinek vizsgálata
Könnyű adalékanyagok belső utókezelő hatása a könnyűbetonok anyagjellemzőire
Dr. Gálos Miklós
Aluljárók burkolatainak diagnosztikai vizsgálata, az állapotértékelésből levonható tanulságok
Dr. Kopecskó Katalin – Czoboly Olivér
Természetes szálak tartósságának növelési lehetőségei szálerősítésű betonban
Dr. Medgyasszay Péter
Épületek nyári hőkomfortjának vizsgálata dinamikus épületszimulációs szoftverrel
Szalma és vályog falazatok külső felületképzési lehetőségei csapóesőnek kitett homlokzatfelületeken
Dr. Nemes Rita
Könnyűbetonok fagyállóságának vizsgálata - a vizsgálati módszerek összehasonlítása
Könnyűbetonok roncsolásmentes vizsgálata
Dr. Nemes Rita – Nagy Balázs
Hőszigetelések vizsgálata különleges körülmények között
Nanotechnológiás hőszigetelések speciális kérdései
Dr. Stocker György
Építéstechnológiai igények hatása épületeink építészeti megjelenésére
Holdbázis kialakítása
Liftslab technológia mai szemmel (födémemelés)
Szabotázs, terrorizmus elleni védekezés mérnöki lehetőségeinek elemző vizsgálata
Szállítható épületek
Dr. Szalay Zsuzsa
A nyári túlmelegedés elleni védekezés passzív eszközeinek vizsgálata
A passzív napenergia hasznosítás szerkezetei és méretezési lehetőségei
Épülettipológia kidolgozása
Fenntartható településtervezés szempontjai
Kéthéjú homlokzatok energetikai viselkedése
Környezetminősítő rendszerek (LEED, BREEAM, DGNB)
Matematikai optimalizáció lehetőségei az épületenergetikában
Történeti épületek energiatudatos felújításának lehetőségei
Dr. Szalay Zsuzsa – Dr. Medgyasszay Péter
Alacsony vagy nulla energiaigényű és épületek környezetre gyakorolt hatásának elemzése a teljes életciklus figyelembe vételével
Közel nulla energiaigényű épületek tervezése és szerkezetei
Hlavička Viktor – Dr. Lublóy Éva
Ragasztott csapok tapadása aszfaltban
Utólagos rögzítések teherbírása aszfaltban
Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona
Az energiatudatos szemlélet erősítésének lehetősége az Építőmérnöki Karon; tantárgyakon belül, és tantárgyközi kapcsolatok létrehozásával
Nagy Balázs
Aerogélek alkalmazása az építőiparban
Alapozások típusainak hatása az épületek fűtési energiaigényére
Építőanyagok és szerkezetek összetett hő- és nedvességtranszport modellezése
Épületszerkezetek hőtechnikai viselkedése tűz esetén
Felületképzések emissziós tulajdonságai és hatásuk a termovíziós vizsgálatok során
Hazai szemcsés/kötött talajok hőtechnikai tulajdonságai
Hővisszaverő bevonatok, reflektív felületű tetők (Cool Roof) alkalmazása
Kerámia béléstestes födémek hőtechnikai viselkedése tűz esetén
Szélsebesség és szélirány hatása az épületek hőveszteségeire
Talajvíz hatása az épületek hőveszteségeire
Városléptékű épületfizikai szimulációk
Nagy Balázs – Dr. Csanaky Judit – Dr. Tóth Elek DLA
Mechanikai rögzítések hőtechnikai hatásai
Passzív napenergia hasznosító épületszerkezetek
Táblás hőszigetelések habarcsos rögzítéseinek hő- és páratechnikai vizsgálata
Nagy Balázs – Dr. Salem G. Nehme
Betonok idő és nedvességfüggő hővezetési tényezője
Szálerősített betonok hőtechnikai tulajdonságai
Vasbeton lemezek hővezetési tulajdonságai a vasalás függvényében
Nagy Balázs – Dr. Stocker György
Bordavázas függönyfalak hőtechnikai viselkedése
Pontmegfogásos üvegszerkezetek hőtechnikai viselkedése
Takart bordás függönyfalak hőtechnikai viselkedése
Dr. Balázs L. György – Dr. Stocker György
Anyag – Szerkezet – Forma - Megvalósulás – konstrukció tervezés, mint szakági tervezés

 

 

A hallgatók egyéni érdeklődésüknek megfelelően a felsoroltakon kívül egyéb témát is választhatnak, ehhez kérjük vegyék fel a kapcsolatot egy oktatóval vagy a tanszéki TDK-felelőssel.

Tanszéki TDK-felelős: Dr. Szalay Zsuzsa, e-mail: szalay.zsuzsa@epito.bme.hu