Komplex szabadfelszínű áramlások fizikai- és numerikus modellezése

Rövid leírás: 

Vízépítési műtárgyak (pl. zsilipek, bukók), illetve egyéb vízbe épített szerkezetek (pl. hídpillérek) részletes áramlástani vizsgálatait tradicionálisan fizikai kisminta modellekkel végezték/végzik a vízmérnökök. Ilyenkor a kérdéses műtárgy kicsinyített mása körül vizsgálják a kialakuló áramlásokat, melyeket aztán a megfelelő fizikai alapú modelltörvények alapján számítottak vissza valós léptékre. Napjainkban egyre szélesebb körben elterjedtek olyan korszerű numerikus áramlásmodellek, melyek gyorsabb és olcsóbb alternatívát kínálhatnak ilyen vizsgálatok végzésére. Ezek a modellek a víz fázison túlmenően képesek megoldani a leíró egyenletek a levegő fázisra is, így a legkomplexebb szabadfelszínű áramlási szituációkat (pl. vízugrás, bukó felett átbukó vízsugár stb.) és a fázisok közti kölcsönhatásokat is képesek kezelni.

A kutatás keretein belül első lépésként, sematikus vízépítési szerkezet(ek) környezetében kialakuló összetett áramlásokat vizsgálnánk a tanszéki laboratóriumban, majd a mérések numerikus modellben történő reprodukálhatóságát vizsgálnánk. A kutatás eredményként képet kapnánk a numerikus modell alkalmazhatóságáról, rávilágítanánk mind a fizikai kisminta-, mind a numerikus modellezés előnyeire, hátrányaira, egyúttal ajánlásokat fogalmaznánk meg ezek együttes alkalmazására.

Javasolt szint: 
BSc téma
MSc téma