PhD

A beton struktúrájának és tulajdonságainak összefüggése
A vasbeton modellezése
Alkáli aktivált anyagok építőmérnöki alkalmazásai
Az ivóvíztisztítás technológiái és az ivóvízellátás közegészségügyi vonatkozásai
Digitális felületmodellezés
Elméleti hidrodinamika
Építőanyagok tartóssága
Épületenergetikai modellezés (BEM)
Épületszerkezeti konstruktőri ismeretek
Erőátadódás betonban
Falazott szerkezetek mechanikája
Felszínalatti vizek teleptana
Funkcionálanalízis
Geodézia földtudományi alapjai
Geoinformációs rendszerek
Geotechnikai véges elemes analízis
GNSS és műholdradar rendszerek földtudományi és navigációs alkalmazásai
Héjszerkezetek
Hidrológiai modellezés és előrejelzés
Hordaléktranszport modellezése
Integrated Sensor Systems in Geodesy and Surveying
Ivóvízellátó hálózatok és vízminőségi problémák
Kábel- és ponyvaszerkezetek
Képfeldolgozás
Kompozitok mechanikája
Környezetkímélő építés anyagai
Korszerű matematikai módszerek a geodéziában
Korszerű szennyvíztisztítás
Közelfotogrammetria
Kőzetek szerkezeti alkalmazása
Kőzetmechanikai modellezés
Különleges építőanyagok
Lemezek és szendvicsszerkezetek
Lézerszkennelés
Limnológia
Mechanikai anyagmodellek
Mérnökgeológiai kockázatelemzés
Mesterséges intelligencia
Műholdas távérzékelés
Műholdas távérzékelés
Műszaki értékelemzés
Numerikus analízis és méretezés
Numerikus hidraulika
Numerikus módszerek
Ökológia
Physical and Theoretical Geodesy
Reológiai és hőmérsékletfüggő anyagtulajdonságok
Satellite Geodesy
Sérülékenységanalízis
Speciális geotechnikai vizsgálatok
Szeizmikus tervezési elvek
Szerkezetek optimálása
Szivárgás- és talajvízhidraulika
Tér-idő adatmodellek és adatbázisok
Természet-közeli szennyvíztisztítás
Tervezéselmélet
Törésmechanika
Útpályaszerkezet diagnosztika és méretezés
Vasúti pályageometria
Vasúti pályaszerkezetek modellezése
Vékonyfalú acélszerkezetek
Vízkémia
Vízminősítés